GINOP 1.2.1-16 – Újranyitják a legkedveltebb pályázatot

By csanyieva In Pályázatok No comments

GINOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Kik pályázhatnak:

Mikro-, kis és középvállalkozások:

 • Amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, ÉS
 • Amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt , ÉS
 • Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • 2015. év beszámoló szerinti saját tőkéje nem negatív és 2015-ben nem csökkent 500 ezer Forint alá
 • 2015. év beszámoló szerinti árbevétele meghaladja az elszámolható összköltséget
 • A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési szempontok alapján (ld. Előminősítő pontozás) legalább 55 pontot elér.

Mire lehet pályázni?

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Önállóan is támogatható:

 • Új eszköz beszerzése– (VTSZ listán (Felhívás 2.sz. melléklet) szereplő eszközök számolhatók el.)

Csak kapcsoltan támogatható:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (vásárlás NEM) (maximum a projekt összköltség 25%-a)
 • Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kizárólag a termeléshez kapcsolódóan

Támogatási intenzitás:

mikro-, kisvállalkozások középvállalkozások
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 50% 50%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%

Támogatási összeg:

25-250 millió Forint vissza nem térítendő támogatás.

Kötelező vállalások:

A pályázónak az alábbi vállalások mindegyikét vállalnia kell:

A nettó árbevétel (EV: adóalapba beszámított bevétel) növekmény

– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, VAGY
– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, VAGY
– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.

Az ország egész területén, kivéve Pest megye és Budapest. A megvalósítási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.